De Indonesische hoofdstad Jakarta zinkt weg, waardoor miljoenen inwoners worden bedreigd. Verwacht wordt dat de stad tussen de 20-30 jaar voor ŽŽn derde onder water zal staan. Zware regenval is een dreigende factor maar ook hoge rivierwaterstanden door water afkomstig uit de achterliggende bergen en overstromingen ten gevolgen van obstructie en vervuiling van de waterwegen. Momenteel, vertrouwt de stad op de bescherming van een 40 jaar oude zeewal die moet voorkomen dat de Java zee de hoofdstad onder water zet. 

De baai van Jakarta is zwaar vervuild. De toekomst voor de visser is onzeker.